Veiligheidsinformatiebladen
Triple-T
Catalogus Alpheios 2017
Online bestellen
Home

Home

Ontwikkeling microvezel disposables

14 jun 2017 - Schoonmaken met microvezel disposables heeft de laatste jaren meer en meer terrein veroverd. Daar waar een paar jaar geleden de fabrikanten zélf misschien wel enthousiaster waren over de toepassingsmogelijkheden van single-use materialen

Oude gevarensymbolen 1 juni officieel verleden tijd

01 jun 2017 - Sinds 1 juni 2015 is de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) van kracht. Alle producten die na 1 juni 2015 zijn geproduceerd dienen te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

CO2 emissiereductie door recycling oude ICT materialen Alpheios

15 mei 2017 - Alpheios werkt samen met Weelec, een maatschappelijk verantwoorde verwerker van elektronisch afval oftewel e-waste. Het recyclen van oude ICT materialen van Alpheios, heeft het afgelopen jaar geleid tot een emissie reductie van 455 kg.

Eerste klanten zelf aan de slag met de Alpheios Performance Monitor

04 mei 2017 - Na een succesvolle pilot heeft Alpheios een nieuw systeem gelanceerd, de Alpheios Performance Monitor (APM). Een uniek systeem waarin calculaties, taakverdelingen en kwaliteitsmetingen met elkaar verbonden worden. Inmiddels zijn we bijna een half jaa

i-4-1-Health officieel van start

21 mrt 2017 - Op de Avans Hogeschool Breda vond onlangs de kick-off plaats van het interregionale project ‘Innovation, Integration, Intelligence & IRIS for One Health’: i-4-1-Health.