Catalogus Alpheios 2017

Ebola Protocol reiniging en desinfectie

PROTOCOL REINIGING EN DESINFECTIE VAN EEN KAMER/RUIMTE (MOGELIJK) BESMET MET EBOLA

Besmettingsrisico’s en maatregelen
Ebola valt, net als het Marburg virus, onder de LCI- en WIP richtlijn “Virale Hemorrhagische Koorts (VHK) Filovirussen”. Lichaamsmaterialen en -vloeistoffen (bijv. speeksel, zweet, traanvocht, urine, ontlasting, snot, braaksel, bloed, sperma en vaginaal vocht) van geïnfecteerde personen zijn besmettelijk. Ook kan het virus worden overgedragen via contact met besmette gebruiksvoorwerpen.
Besmetting vindt over het algemeen plaats via slijmvliezen en bindvliezen (conjunctivae). Infectie via de huid lijkt alleen plaats te vinden via beschadigde huid (laesies). Infectie via intacte huid is echter niet uitgesloten. In de late fase van de ziekte, wanneer symptomen zoals braken, diarree, bloedingen en shock aanwezig zijn, en kort na de dood is de besmettelijkheid het grootst. Zeer geringe hoeveelheden van het virus zijn voldoende om een infectie te veroorzaken. Gedurende de incubatietijd (geen ziekteverschijnselen) komt overdracht waarschijnlijk zelden voor.

Hoewel er dus onderscheid gemaakt kan worden in de mate van besmettelijkheid (hoog of laag besmettelijk) wordt op dit moment geadviseerd voor alle patiënten met of verdacht van VHK gelijke infectiepreventiemaatregelen te nemen. Hierdoor worden steeds de maximale voorzorgsmaatregelen genomen en wordt voorkomen dat een situatie ten onrechte als laag besmettelijk wordt ingeschat. Deze maximale voorzorgsmaatregelen gelden ook voor het reinigen en desinfecteren van (mogelijk) door Ebola besmette ruimten, tenzij duidelijk door deskundigen (GGD, artsen-microbioloog of deskundigen infectiepreventie) wordt aangegeven dat dit onnodig is.

Benodigde beschermingsmiddelen en schoonmaakmaterialen
Het is aan te bevelen om een samengesteld pakket te hebben met de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik door één persoon met enkele reservematerialen.
Eenzelfde soort pakket geldt voor de schoonmaakmaterialen. (Mogelijke) Ebolapatiënten worden altijd overgebracht naar academische centra. Bij een tijdelijke (onverwachte) opvang verblijft de patiënt bijna altijd kortdurend in één ruimte. Als de patiënt is overgeplaatst, vindt er altijd een eindreiniging en –desinfectie plaats.

Pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen moet tenminste bestaan uit:

 • Overall
 • 2 FFP2 maskers, N95 / EN149:2001
 • Ruimzichtbril, volgelaatsmasker of een beschermingsbril
 • Schoenovertrek en overlaarzen
 • Lange handschoenen en kortere niet-steriele handschoenen (NEN-EN 374)
 • Disposable isolatieschorten met lange mouwen
 • Afvalton/ -vaatjes voor speciaal ziekenhuisafval (SZA). Het afval valt in klasse 6.2 van de ADR categorie A ingedeeld in UN 2814 12. De SZA-ton/vaatjes moeten voldoen aan de verpakkings-instructie P620.

Pakket met schoonmaakmaterialen
Gebruik uitsluitend wegwerpmaterialen!
 • Extra overhandschoenen
 • Disposable werkdoeken end isposable moppen
 • Sterk absorberende doeken: voor het opruimen van braaksel, bloed, enz.
 • Reinigingsmiddelen (interieur en sanitair) in eenmalige verpakkingen; eventueel meerdere verpakkingen bij meerdere ruimten (bijvoorbeeld bij isolatiepatiënten)
 • Kleur gecodeerde emmers
 • Alcohol 70% en chloortabletten in kleine fles/hoeveelheid; eventueel meerdere verpakkingen bij meerdere ruimten (bij isolatiepatiënten bijvoorbeeld)
 • SZA ton/vaatjes; zie hiervoor.

Het aan- en uitkleden moet in aparte ruimten plaatsvinden. Dit kan een patiëntensluis zijn of aangrenzende ruimten.

Bij het betreden van de ruimte/sluis/patiëntenkamer neemt u de schoonmaakmaterialen mee.
Neem ruim die hoeveelheid mee, die men nodig denkt te hebben. Leg geen voorraad aan in de sluis. Vraag aan de desbetreffende instelling/bedrijf hoe de SZA-ton/vaatjes worden verwijderd.
Spreek van tevoren goed af wie wat doet als er een taakverdeling is tussen de verpleegkundige en de schoonmaker. Volg de instructies nauwlettend op.


Protocol reinigen ruimtes

Isolatiekamer
 • Dagelijks reinigen van patiëntenkamer, sanitair en sluis.
 • Bij het opheffen van de isolatie: de patiëntenkamer, sanitair en sluis reinigen en desinfecteren.

Verblijfsruimte (mogelijk) besmette patiënt
 • Na vertrek patiënt: ruimte reinigen en desinfecteren.

Handmatige reiniging van de ruimte
 • Werk altijd van schoon naar vuil: bij een patiëntenkamer: eerst de patiëntenkamer en vervolgens de sanitaire ruimte (toegankelijk vanuit de patiëntenkamer) en als laatste de sluis.
 • Gebruik voor elke ruimte aparte schone disposable doeken en moppen. 
 • Verwissel bij visuele vervuiling tussentijds de doek/mop.
 • Werp de gebruikte doeken gelijk in de SZA-ton/vaatjes.
 • Gebruik bij bloed en andere lichaamsvloeistoffen de sterk absorberende doek en gooi deze direct in de SZA-ton/vaatjes; verwissel van het eerste paar overhandschoenen; reinig en desinfecteer hierna de plaats.
 • Werp alle overgebleven disposable materialen en middelen ook in de SZA-ton/vaatjes.
 • Gooi het restant van de reinigingsmiddelen zo nodig door de gootsteen.
 • Bij alleen reinigen: sluit hierna de SZA-ton/vaatjes goed af zodat deze niet meer geopend kunnen worden.
 • Volg de uitkleedprocedure.

Handmatige desinfectie van de ruimte
 • Na reiniging per ruimte ook per ruimte desinfecteren.
 • Kleine oppervlakken (< 0,5 meter) met alcohol 70% en 5% propylalcohol (gedenatureerde alcohol 70%); grotere oppervlakken met 1000 ppm chloor (of een desinfectans met een N-nummer met een virucide claim).
 • Werp alle materialen en middelen in de SZA-ton/vaatjes. 
 • Gooi de overgebleven alcohol 70% door de gootsteen en werp de fles in de SZA-ton/vaatjes.
 • Sluit hierna de SZA-ton/vaatjes goed af zodat deze niet meer geopend kunnen worden.
 • Volg de uitkleedprocedure.

N.B. : niet disposable materialen worden gedesinfecteerd met alcohol 70% met 5% propylalcohol en blijven in de sluis staan als het een patiëntenkamer betreft.

Desinfectie met behulp van Alpha D3-Fogging uitsluitend door gecertificeerd personeel
Bij het foggen hoeft in principe de ruimte(n) niet vooraf gereinigd te worden.
 • Voer de aankleedprocedure uit alvorens u met de apparatuur de (mogelijk) besmette ruimte binnengaat.
 • Neem ruim die materialen mee die u nodig heeft. Laat de overtollige materialen achter in de te desinfecteren ruimte. Deze worden bij het foggen gelijk mee gedesinfecteerd.
 • Voer de geëigende handelingen uit.
 • Verlaat de ruimte en voer de uitkleedprocedure uit.
 • Desinfecteer de ruimte conform de Alpha D3-Fogging procedure.
 • Ga niet naar binnen totdat het ppm gehalte voldoende laag is.
 • Na desinfectie ruimte reinigen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. 


Samengestelde kant en klare pakketten met Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)
Een dergelijke set kan men als basis gebruiken en daar zelf nog extra (reserve) aan toevoegen:
 • Extra (korte) handschoenen
 • Extra disposable schoenovertrekken
 • Extra FFP-2 maskers
 • Alcohol 70% met 5% propylalcohol in kleine verpakking
 • Chloortabletten in kleine verpakking
 • Isolatie overschort met lange mouwen

Naslagbronnen

Voor Alpheios International B.V.
Marie-José Scheerder,
Deskundige Infectiepreventie
Leiden, 29 oktober 2014