Catalogus Alpheios 2017
Reinigingsmiddelen

Triple-T Ethades

Triple-T Ethades

Dagelijks wordt er onder andere in de zorg, maar ook in de voedingsindustrie gedesinfecteerd. De gedachte hierachter is goed, de uitvoering helaas vaak niet. Micro-organismen zijn voor het blote oog niet te zien. Iets wat schoon lijkt, betekent niet dat het ook schoon is en een (voedsel) infectie zit letterlijk in een klein hoekje. Het voorkomen van infecties door middel van reinigen en desinfecteren is een belangrijk onderdeel van de schoonmaak.


Veel gemaakte fouten bij gebruik desinfectiemiddel:


1. Het desinfectiemiddel heeft geen N-nummer (toelatingsnummer), met als risico dat het middel niet voldoet aan het gestelde doel en bij een inspectie wordt afgekeurd.

2. Het desinfectiemiddel is bedoeld voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen (en heeft een CE-keur) en wordt ten onrechte gebruikt voor het desinfecteren van oppervlakken.  3. De inwerktijd wordt niet in acht genomen, waardoor er uiteindelijk niet gedesinfecteerd is. 

  730x139-banner-midden-ethades.png

Bevindingen IGZ

Recent onderzoek van het IGZ bij diverse ziekenhuizen toont aan dat het desinfecteren in de zorg vaak niet op de juiste manier gebeurt.

Een veel gemaakte fout bij desinfecteren, is dat de benodigde inwerktijd van een desinfectiemiddel niet wordt gehaald. Het IGZ heeft in eerder onderzoek ook aangegeven dat de inwerktijd van desinfectiemiddelen onvoldoende aandacht krijgt. Instellingen en bedrijven gebruiken (te) vaak desinfectiemiddelen voor algemene oppervlakken, met een inwerktijd van 15 minuten of meer. Volgens het IGZ een moeilijk realiseerbare periode voor handmatige desinfectie. Het IGZ rapporteert dat een desinfectiemiddel voor algemene oppervlakken met een inwerktijd van meer dan 5 minuten niet voor dat doel geschikt is.


Juist gebruik

Desinfectiemiddelen hebben een specifieke samenstelling en hebben bij een bepaalde dosering en inwerktijd een specifieke werking en toepassingsgebied. Binnen de toelating wordt bepaald waarvoor het middel gebruikt mag worden en onder welke omstandigheden. Niet ieder desinfectiemiddel werkt dus per definitie op alle soorten micro-organismen (bacteriën, virussen, etc.). 


Desinfecteren binnen 30 seconden

Triple-T Ethades heeft een inwerktijd van slechts 30 seconden. Het is voor veel toepassingen geschikt, waaronder ziekenhuizen, zorg- en verpleeginstellingen en de voedingsindustrie.  Voordelen zijn niet alleen dat het snel effectief en breed inzetbaar is, maar ook nog eens heel prettig in gebruik.


Klik hier voor het productinformatieblad
Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

Meer weten? 

Neem contact op met Alpheios via:
Tel: 045 – 573 88 91
Email: frontoffice@alpheios.nl
www.alpheios.nl