Catalogus Alpheios 2017
Home

Vormende opleidingen

Wie zijn wij en waar staan we voor?

Voert uw organisatie duurzaam personeelsbeleid om mensen zó te ontwikkelen dat u ze blijft binden en boeien? En ze tegelijkertijd ook wendbaar maakt om te blijven leren en bewegen in de richting die uw organisatie op wil? Onze trainingstrajecten zijn gericht op het realiseren van een meer vitale en wendbare organisatie en zorgen er samen met u voor dat uw mensen in de hiervoor benodigde ontwikkelstand komen. Wij creëren een lerende omgeving waarin talenten worden verbonden. Met als resultaat dat uw medewerkers beschikken over de benodigde houding en vaardigheden om anders met mensen om te gaan.

Alpheios gelooft in educatief leiderschap, oftewel het tot stand brengen van een omgeving waarin teams en individuen kunnen en willen ontwikkelen, bewegen en  groeien. Educatieve leiders dragen een gezamenlijke visie op leren. Ze creëren een omgeving die veilig genoeg is om fouten te maken. Educatieve leiders zijn betrokken leiders, die vertrouwen en interesse hebben in de mens. Ze vertonen voorbeeldgedrag en stimuleren een feedbackcultuur. Op deze manier zorgen we samen met u voor een betere performance en dat is het resultaat waar Alpheios voor staat en gaat!

Binnen dit gedachtengoed bieden we zowel schoonmaak technische opleidingen -op het gebied van methoden, materialen, middelen,  hygiëne en de  organisatorische en beheersmatige kant  - als ook vormende trainingen -rond resultaatgericht werken en gastvrijheid- en lanceren we met trots onze nieuwe ontwikkeltraject voor leidinggevenden

“Samen zorgen voor een betere performance”
is ons motto en vormt het uitgangspunt van dit unieke ontwikkeltraject. We beginnen met het achterhalen van uw doel en vragen van daaruit vooral door: hoe is dit doel bepaald  en wat zijn de uitdagingen om het doel te bereiken? Welke KPI’s moeten we realiseren; van omzet/resultaat tot ziekteverzuim/verloop of resultaten van het MTO of KTO? Waar ‘de pijn’ ook zit, wij helpen u om uw doel te bereiken. Dat doen we samen en dat betekent eigenaarschap van het management. Hiervoor is een actief prikkelende en begeleidende rol vanuit het management richting de te trainen leidinggevenden noodzakelijk.

We betrekken het management dan ook voor aanvang al bij het traject en dat geldt ook voor de deelnemers. We starten met een individuele intake, waarbij de eigen leidinggevende aanwezig is en waarin verwachtingen en leerwensen naar elkaar worden uitgesproken en vastgelegd. Met het oog op de gewenste resultaatgebieden vindt een inventariserende digitale test plaats om inzicht te krijgen in de huidige leiderschapsstijl en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer.

De trainers stellen zich voor