Catalogus Alpheios 2017

Pakketten Alpheios Performance Monitor

Hoe krijgt ú het beste grip op uw organisatie?

Hoe krijgt ú het beste grip op uw organisatie?
Allereerst is het belangrijk dat u het detailniveau bepaalt waarop u uw schoonmaakorganisatie wilt sturen: wilt u zelf snel calculeren, of hebt u juist behoefte aan een gedetailleerde calculatie waarbij u geheel wordt ontzorgd? En hoe zit het met kwaliteitsmetingen of taakplanningen? In hoeverre hebt u behoefte aan ondersteuning? De APM is ontworpen vanuit grip, gemak en flexibiliteit om altijd te passen bij de doelstellingen en vragen van uw schoonmaakorganisatie. Het concept is geschikt om zowel grof als fijn te calculeren, voor één of twintig gebruikers.

In welk profiel kunt u zich het beste vinden?

U wilt:

Dat wil zeggen dat: 

Profiel

 • Zelf snel calculeren
 • Zelf kwaliteit meten

 • Zelfstudie op basis van handleidingen en E-learning
 • Ondersteuning op afroep á €/u

Professional

 • Zelf snel calculeren
 • Zelf kwaliteit meten
 • Zelf taakplanningen maken

Met ondersteuning

 • Zelfstudie op basis van handleidingen en E-learning
 • Opleiding door Alpheios bij aanvang
 • Verdere ondersteuning op afroep á €/u

Comfort

 • Door Alpheios een calculatie laten klaarzetten voor u
 • Zelf of door Alpheios gedetailleerd calculeren
 • Ondersteuning bij kwaliteit meten
 • Ondersteuning bij taakplanningen maken
 • Ondersteuning bij scenario’s doorrekenen
 • Opstellen PDCA-cyclus door Alpheios
 • Check PDCA-cyclus door Alpheios

Met uitgebreide ondersteuning/ontzorging

 • Alpheios maakt calculatie
 • Zelfstudie op basis van handleidingen en E-learning
 • Uitgebreide opleiding door Alpheios bij aanvang
 • Jaarlijkse structurele ondersteuning door CLS (2 dagen per jaar)
 • Verdere ondersteuning op afroep á €/u
 • Continue monitoring door Accountmanager (opstellen PDCA-cyclus in accountplan)
 • Continue check PDCA-cyclus (jaarlijks door CLS)

ExpertProfessional

 • ✓ Uw performanceverbetering richt zich op kwaliteit en urenefficiency
 • ✓ U kunt de performance van uw organisatie zelf in beeld brengen en de kwaliteit toetsen 
 • ✓ U wilt op eenvoudige wijze de schoonmaakuren en kosten inzichtelijk maken
 • ✓ U kunt u de software eigen maken door middel van instructievideo’s

Comfort

 • ✓ Uw performanceverbetering richt zich op financiën, kwaliteit en urenefficiency
 • ✓ U wilt de schoonmaakwerkzaamheden en extra taken zo efficiënt mogelijk plannen
 • ✓ U wilt op gedetailleerde wijze de schoonmaakuren, kosten en handelingen in beeld brengen
 • ✓ U kunt na een basisopleiding en opstartondersteuning zelf aan de slag met het toetsen van resultaten

Expert

 • ✓ U wilt een excellente organisatie opzetten, met als belangrijkste pijlers een efficiënte dienstverlening en optimale klantbeleving
 • ✓ U hebt behoefte aan maximale ondersteuning en ontzorging door Alpheios als partner en staat open voor co-creatie
 • ✓ U wilt op zeer gedetailleerde wijze de schoonmaakuren, kosten, handelingen en taken in beeld brengen
 • ✓ PDCA-denken in missie, visie en strategie van het facilitaire bedrijf én corporate identity is voor u het uitgangspunt

Vraagt uw situatie om maatwerk? Wilt u sparren met een van onze specialisten? Dat is mogelijk. Wij maken graag een afspraak!


Als u gelijk zelf aan de slag wilt met het berekenen van schoonmaakuren en kosten, en u zichzelf herkent in het professional profiel, dan kunt u hier uw online account aanvragen. Onze collega’s zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt!