Veiligheidsinformatiebladen
Triple -T
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017
Strategisch partner

Strategisch partner

Strategisch partner

Grondige analyse, gedegen advies
Streeft u voor uw schoonmaakorganisatie naar performanceverbetering? Naar betere kwaliteit, lagere kosten, meer stabiliteit en een lager ziekteverzuim? Performanceverbetering kent vele dimensies en het zou zonde zijn als uw leveranciers maar op één dimensie meedenken. Dat geeft namelijk nooit een volledig beeld en plaatst zaken niet in perspectief.

Juist om die reden stellen wij ons niet op als leverancier, maar als strategisch partner met meer dan 50 jaar ervaring op alle dimensies. Om uw performanceverbetering te realiseren, analyseren wij met onze adviesspecialisten uw organisatie; gebaseerd op uw doelen en ambities. Dit levert u een heldere, onderbouwde adviesrapportage op. Een rapportage die direct een plan van aanpak voor implementatie bevat.

En dan begint het pas voor ons
Wij spreken pas van partnerschap als wij samen met u daadwerkelijk performanceverbetering realiseren. Dezelfde mensen die u adviseren, implementeren desgevraagd ook. Ze bieden opleiding, nazorg, ondersteuning en sturen bij. Zo leren we van elkaar en verbeteren we beiden. Dat is partnerschap in de ogen van Alpheios. 

Klik links in het menu op één van de items uit 'Strategisch Partner' om er meer over te weten te komen. Of neem contact op met Alpheios.