Veiligheidsinformatiebladen
Catalogus Alpheios 2017
Online bestellen
Over Alpheios

Visie, missie en filosofie

Visie, missie en filosofie

Onze visie
Alpheios wil in de toekomst een leidende positie binnen de professionele schoonmaakmarkt blijven innemen. Alpheios biedt de beste oplossingen afgestemd op specifieke situaties. Alpheios is maatgevend in de ondersteuning en is richtinggevend voor de verdere toekomstige ontwikkeling van professionele organisaties die schoonmaken.

Onze missie
Alpheios is een resultaatgerichte partner die helpt de performance van schoonmaakorganisaties te verbeteren. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten op basis van hoogwaardige en uitgekiende methoden en systemen.

Onze filosofie
De filosofie achter deze missie is betrekkelijk eenvoudig. Alpheios helpt klanten door meerwaarde te creëren via de beste oplossingen en met adequate ondersteuning. Dit levert klanten een effectieve, efficiënte en goed gemotiveerde schoonmaakorganisatie én een aangename en goed verzorgde werkomgeving op. Aspecten als ergonomie en milieu zijn op uitstekende wijze geborgd. De meerwaarde van Alpheios verschuift vervolgens van artikelniveau naar totaalsysteem niveau, en in een uiterste variant richting strategisch niveau. Binnen de bedrijfseconomische context blijven afnemers van Alpheios voortdurend onder druk staan om te verbeteren. Alpheios draagt er uiteindelijk aan bij om te komen tot integrale kostenverbetering of een betere performance van professionele schoonmaakorganisaties. De impact van Alpheios bij de klant wordt daarmee zo groot dat de uiteindelijke binding van deze klant met onze organisatie veel bestendiger wordt.