Catalogus Alpheios 2017
Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Calculatie

Calculatie

Calculatie

Een goed schoonmaaksysteem = een gedegen calculatie
Alpheios is groot geworden door de kosten en werkwijze van schoonmaakdiensten gestructureerd inzichtelijk te maken. Zodat een kwantitatieve afweging mogelijk is tussen methoden, investeringen en jaarlijkse kosten. En waardoor een efficiënte werkplanning inzichtelijk wordt en bijgesteld kan worden. Wij bieden uw organisatie hiervoor ook digitale oplossingen zoals de Microvezel i-tool®, digitale controleuitvoering en softwaremodules waarmee u zelf, op basis van onze calculaties, uw optimale werkplanning kunt maken.

Calculatie
Alpheios staat voor optimale schoonmaak. Het aanbieden van een schoonmaaksystematiek aan de klant staat dan ook centraal. Daarbij hoort ook het maken van een rapport op maat van de werkzaamheden, frequenties en benodigde schoonmaakwerktijd in uw gebouw door gebruik te maken van de schoonmaakkennis die Alpheios in de jaren dat het bestaat heeft opgedaan. Dit rapport wordt gemaakt door de calculatieafdeling van Alpheios. In het rapport vindt u ook een schoonmaakadvies hoe u dit werk efficiënt en doelmatig kunt uitvoeren.

Mocht u echter zelf aan de slag willen en de schoonmaakcalculaties zelf willen maken, dan bieden wij verschillende softwarepakketten aan. Een overzicht hiervan vindt u hieronder.

Basismodule
De Basismodule is een softwareprogramma gebaseerd op de calculatie van uw gebouw waarbij de gehele schoonmaakorganisatie overzichtelijk in kaart kan worden gebracht. De module kent o.a. de volgende functionaliteiten:
  • Calculeren: wijzigen of toevoegen van oppervlakten, vloersoorten en schoonmaakprogramma’s
  • Organisatie: invoeren van personeelsuren en neventaken 
  • Vervaardigen van geografische en specialistische taken op maat, inclusief eventuele neventaken
  • Weergeven van kostenplaatsen en overzicht van personeels-, exploitatie- en investeringskosten
  • Objectgebonden elementen aanmaken en berekenen van neventaken of werkzaamheden op afroep

Kwaliteitsmodule
De Kwaliteitsmodule is een softwareprogramma gebaseerd op de Basismodule met twee hoofdfuncties; een kwaliteitscontrolesysteem, genaamd technische schoonmaakkwaliteit (TSK) en een belevingsonderzoek met behulp van enquêtes, genaamd beleving schoonmaakkwaliteit (BSK). Met behulp van deze module krijgt u meer zicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de schoonmaak, zodat u gericht en onderbouwd kunt bijsturen.

Allroundmodule
De Allroundmodule is een softwareprogramma voor klanten die zelf calculeren met eigen gegevens, zoals schoonmaakbedrijven. De module kent onder andere de volgende functionaliteiten: 

  • Basisbestanden: aanmaken van klantenbestanden, additionele kosten, normen, schoonmaakprogramma’s en loongroepen 
  • Calculeren: wijzigen of toevoegen van ruimten, oppervlakten, vloersoorten en schoonmaakprogramma’s, alsmede het maken van een tijd- en prijscalculatie 
  • Vervaardigen van geografische en specialistische taken, alsmede het aanmaken van additionele werkzaamheden