Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017
Strategisch partner

Casus

Casus

Performance Scan en implementatieplan leidt tot performanceverbetering 

Opdrachtgever: Streekziekenhuis met circa 350 bedden

Speerpunten
  • het realiseren van 10% kostenreductie
  • het reduceren van het ziekteverzuim met 10%
  • het realiseren van flexibele taken t.b.v. de schoonmaakmedewerkers
Scan
Het onderzoek bestond uit uitgebreid desk en field research, een proefafdeling op een aantal afdelingen en een simulatie van de nieuwe Alpheios-calculatie. Alpheios heeft de uitgevoerde scan toegespitst op de vier basisfactoren die de performance bepalen: organisatie, techniek en middelen, gedrag en cultuur en tenslotte beheer. Per factor zijn belangrijke knelpunten aan het licht gekomen. Hieruit is het verbeterpotentieel in kaart gebracht.  

Knelpunten
Grote afwijkingen (overschot of tekort aan ureninzet op diverse afdelingen) ten opzichte van de bestaande calculatie. Door het ontbreken van een heldere verdeling van taken ontbreekt het aan inzicht. Hierdoor wordt de effectiviteit en efficiency verlaagd. Werktijden zijn onvoldoende afgestemd op de zorgactiviteiten. Een inefficiënte ureninzet in de avond. De medewerkers werken drie uur, waarvan zij vijftien minuten pauze hebben. Deze pauze loopt dusdanig uit dat er feitelijk maar twee en een half uur overblijft voor de schoonmaak. Disbalans ten opzichte van m² - prestaties overdag.

Daarnaast ontbreekt een structurele kwaliteitscyclus. Controleronden die gelopen worden, staan op zich: er is geen overzichtelijke geschiedenis beschikbaar. Dientengevolge is stuurinformatie moeilijk verkrijgbaar. Ook wordt er geen objectief belevingsonderzoek naar de kwaliteit gedaan. Tevens moet geconcludeerd worden dat een opleidingsplan voor de schoonmaakmedewerkers ontbreekt. Het gevolg hiervan is het onjuist hanteren van middelen en materialen en dus het uitvoeren van de methodes.

Herinrichten
Het herinrichten van de dienst omvat het opnieuw vaststellen van taken, taakduur, taakuitvoer, werktijden, pauzetijden, klantwensen. Een kortere taakduur geeft minder lichamelijke belasting en medewerkers kunnen beter presteren. Andere werktijden en inspelen op de klantwens maakt een dienst flexibel.  

Resultaat
De simulatie op een afdeling heeft onomstotelijk aangetoond dat de Alpheios-calculatie haalbaar is. Op deze afdeling is een tijdwinst behaald van 20%. Door microvezel materialen in te zetten, ‘nieuwe’ medewerkers op de afdeling te plaatsen en de medewerkers intensief te begeleiden, kon deze winst behaald worden. Geconcludeerd kan worden dat voor het ziekenhuis een besparing van uren mogelijk is van minimaal 7.800 uur tot 12.000 uur per jaar, hetgeen neer komt op een besparing in kosten van minimaal € 200.000,- tot € 300.000,- per jaar (uitgaande van het interne uurtarief van € 24,81).

Alpheios heeft tenslotte geadviseerd om deze herinrichting via een gestructureerd implementatieplan vorm te geven.