Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017

Referenties

Referenties

Waar is Alpha D3-Fogging reeds succesvol ingezet?
Steeds meer zorginstellingen stappen over naar de Alpha D3-Fogging® methode. Hieronder vindt u een overzicht terug van een aantal zorginstellingen die onlangs gebruik zijn gaan maken van de Alpha D3-Fogging® methode van Alpheios.

Centraal Militair Hospitaal - Utrecht
Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht is een categoraal ziekenhuis behorende tot het Ministerie van Defensie. Het is vooral bestemd voor de medische opvang, diagnostiek en behandeling van actieve militairen. Zo behandelen ze alle militairen die bijvoorbeeld gewond terugkomen uit Afghanistan. Ondanks de beste voorzorgen in de oorlogsgebieden is het nooit te voorkomen dat materialen bacterievrij gehouden worden. Daarom deed het CMH een beroep op Alpheios. Alpheios werd namelijk ingeschakeld voor het foggen van zes mobiele airco units die in Afghanistan gebruikt worden. Naar volledige tevredenheid konden de airco units weer volledig ingezet worden in het CMH.

De Kievitshorst - Tilburg
Eind september 2009 was er een flinke MRSA-uitbraak bij Zorgcentrum De Kievitshorst van Stichting De Wever in Tilburg. Maar liefst 13 bewoners en 3 medewerkers van afdeling De Hooge Witsie waren MRSA-positief.  Er werd dan ook zeer resoluut en doeltreffend actie ondernomen door het crisisteam van de Kievitshorst: De niet-besmette patiënten werden tijdelijk elders gehuisvest en afdeling De Hooge Witsie werd gedeeltelijk omgebouwd tot een geïsoleerde MRSA-afdeling. De MRSA-positieve patiënten werden behandeld op de Hooge Witsie. Op advies van de betrokken hygiënist van de GGD werd tevens de hulp van Alpheios ingeroepen om de vrijgekomen ruimtes te desinfecteren middels Alpha D3-Fogging®. Met de inzet van maar liefst drie fogging-apparaten en twee operators lukte het Alpheios om binnen de gestelde tijd de afdeling te foggen, zodat de overige bewoners weer huiswaarts konden keren. Bovendien gaf Alpheios de medewerkers van de Kievitshorst nog aanvullende informatie over traditionele desinfectie, zodat ook de overige ruimten volgens de goede procedure gedesinfecteerd werden. Door de snelle en zorgvuldige maatregelen van het crisisteam van de Kievitshorst, in combinatie met de inzet van Alpha D3-Fogging® zijn begin december de laatste kamers gefogged en is de volledige afdeling MRSA-vrij!

VieCurie Medisch Centrum - Venlo
Verstand van zaken, gevoel voor mensen, dat is VieCuri. Het is een medisch centrum met twee ziekenhuislocaties en verschillende buitenpoliklinieken, waar uitstekende medisch specialistische zorgverlening en klantvriendelijkheid samengaan. Binnen VieCuri zetten 148 specialisten met gemiddeld 70 arts-assistenten, ruim 2700 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zich dagelijks in voor een kwalitatief goede behandeling, verzorging en begeleiding van de patiënten. VieCuri is aangesloten bij de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Tijdens de renovatie van het OK-complex op de locatie Venlo in maart 2009, vonden gedurende een periode van vijf maanden de operatieve ingrepen plaats in een mobiel OK-complex. Dit interim OK-complex bestond uit vijf operatiekamers, twee uitslaapkamers (verkoeverkamers) en een ruimte voor de opslag van medisch materiaal. De mobiele units werden geleverd met alle benodigde apparatuur. Door de geavanceerde voorzieningen voldeden deze units aan exact dezelfde eisen op het gebied van hygiëne als het ‘normale’ OK-complex. VieCuri heeft de hulp van Alpha D3-Fogging® ingeroepen voor de einddesinfectie van de tijdelijke OK-units na oplevering van de bouwactiviteiten. Hiermee werd het mogelijk om op korte termijn het interim OK-complex in één keer te desinfecteren. Zo is er bij de opstart geen dag verloren gegaan aan extra schoonmaakactiviteiten. Alles is in één keer goed verlopen met een resultaat van 100%.

Diaconessehuis - Meppel
Op een verpleegafdeling in het Diaconessenhuis te Meppel (onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog) werd na een uitgebreid onderzoek in een aantal patiëntenkamers, MRSA geconstateerd. Naarmate de onderzoeksresultaten bekend werden, werd al gauw duidelijk dat de bacterie zich over de gehele afdeling had kunnen verspreiden. Hierop werd door de instelling snel en adequaat gereageerd en werd Alpheios ingeschakeld om met Alpha D3-Fogging® de afdeling te desinfecteren. Met de betrokkenen is ervoor gekozen om de 20 verschillende kamertypes en ruimtes in een U-patroon te desinfecteren. Door het goede logistieke operationele proces en de nauwkeurige en prettige samenwerking met de verschillende betrokkenen was de afdeling in 2 dagen volledig gedesinfecteerd.

Erasmus MC - Rotterdam
In maart 2009 werd op de Intensive Care van het Erasmus MC een bacteriële besmetting geconstateerd. De medisch-kritische factoren van een dergelijke afdeling vragen bij het desinfecteren om een gedegen en adequate aanpak. De Infectiepreventie Adviseurs handelden snel en vakkundig en er werden meer dan 1400 kwalitatieve en kwantitatieve kweken gezet om het risico op verspreiding en kruisbesmetting zo goed als uit te sluiten. De toegevoegde waarde van het vernevelen van waterstofperoxide was bekend en het Erasmus MC wilde alleen gebruik maken van de officieel toegelaten Alpha D3-Fogging® methode. Op het moment van de constatering verbleven op de afdeling nog een aantal patiënten met zeer complexe medische indicaties. Hierbij is het absoluut noodzakelijk om de uitvoer operationeel perfect af te stemmen. Het belang van de patiënt staat immers altijd voorop. Door de grote omvang van de afdeling en het belang om deze weer zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen, is een uitgebreid plan van aanpak opgemaakt waarbij rekening gehouden werd met de nog in gebruik zijnde ruimten. Na de inzet van meerdere desinfectieunits en operators was de desinfectie snel en naar alle tevredenheid van de instelling, succesvol afgerond. 

Slotervaart Ziekenhuis – Amsterdam
Via Tensen & Nolte, Infectiepreventie, een gerenommeerde adviesorganisatie op het gebied van infectiepreventie, werd Alpheios benaderd om middels het vernevelen van waterstofperoxide de desinfectie van een afdeling in het Slotervaart Ziekenhuis te realiseren. Het betrof de Intensive Care (ICU) en de hartbewaking (CCU) die te kampen had met een Aspergillus probleem na verbouwactiviteiten. Voor de patiënten van deze beide afdelingen werd voor 48 uur een adequate opvang geregeld. Er werden twee desinfectieunits ingezet om de klus sneller te kunnen klaren en de ICU en de CCU zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. Niet alleen bij de grote 8-bedsruimtes leverde dit extra tijdwinst op, ook bij de vele eenpersoonskamers was het gebruik van twee units efficiënt. Op de afdelingen waren veel verschillende medische hulpmiddelen aanwezig, zoals  perfusoren, beademings- en CVVH-apparatuur. Deze konden in de ruimten blijven en werden daardoor meegenomen in het desinfectieproces. Binnen 48 uur werden beide afdelingen weer in gebruik genomen.

Vita Nova - Oss Dienstencentrum
Vita Nova in Oss – onderdeel van BrabantZorg - kampte al sinds begin 2008 met MRSA: toen werden 2 medewerkers en 5 bewoners besmet. Eind maart was opnieuw de eerste besmetting vastgesteld en 24 april bleken 13 bewoners positief te zijn. Een deel van deze bewoners was toen tijdelijk ondergebracht op locatie Kruisherenklooster in Uden om daar behandeld te worden. De overige positieve bewoners, die niet voor behandeling in aanmerking kwamen, waren in een geïsoleerde “MRSA-Unit” ondergebracht op de afdeling Polderhof. De heer Tichelaar, Objectleider voor BrabantSchoon, had de opdracht gekregen de schoonmaak en de desinfectie rond afdeling Polderhof en de tijdelijke locatie Kruisherenklooster te coördineren. In overleg met een van de hygiënisten van GGD Hart voor Brabant had hij de hulp van Alpheios ingeroepen om met behulp van Alpha D3-Fogging® de met MRSA besmette afdelingen te foggen. In eerste instantie was de leegstaande afdeling volledig gedesinfecteerd met behulp van Alpha D3-Fogging®. Later is na een besmetting op de afdeling Platanenhof ook deze afdeling volledig behandeld volgens onze methode.