Catalogus Alpheios 2017
Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Strategisch partner

Benchmark

Benchmark

“There's no benchmark for how life's "supposed" to happen. There is no ideal world for you to wait around for. The world is always just what it is now, it's up to you how you respond to it.” - Isaac Marion, Amerikaanse schrijver

Het gras bij de buren is groener! Maar wilt u groen gras?

Waar staat u en waar staat de markt?

Zorginstellingen willen niets liever dan inzicht in hun eigen performance  ten opzichte van andere instellingen in de markt. Het vergelijken van facilitaire processen is een uitdaging, zeker als veel subjectieve factoren een rol spelen en de kwaliteit van de dienst nauwelijks is vastgelegd. Er zijn diverse kengetallen met betrekking tot schoonmaak op basis waarvan zorginstellingen zichzelf vergelijken met soortgelijke organisaties in de markt. Een veelgenoemd benchmarkcijfer is: schoonmaakkosten per m2. Een helder kengetal? Nee, want in de praktijk hebben zorginstellingen moeite om dit cijfer goed te interpreteren, omdat de diepgang ten aanzien van de afwijking ontbreekt.  

Appels met peren!
Facilitaire processen in zorginstellingen lijken in eerste instantie veel op elkaar, maar als je de diepte ingaat, blijkt dat er veel verschillen zijn: het schoonmaakbestek, het afgesproken servicelevel (beddenservice, linnenservice), de invulling van zorgondersteuning en de gehanteerde  loongroepen verschillen altijd per organisatie.  Het gevolg is dat de performance niet zondermeer te vergelijken is. Als uit een benchmark komt dat een organisatie duurder is dan een andere organisatie per m2, dan is de hamvraag: welke kwaliteit staat er tegenover? Deze vraag wordt zelden of nooit beantwoord.  

Alpheios Performance Solutions
Om een zuivere vergelijking te kunnen maken, kiest Alpheios Performance Solutions voor een benchmark van de harde waarden “die er toe doen” en betrouwbaar zijn, zoals personeelskosten en ziekteverzuim. Daarnaast onderzoekt Alpheios Performance Solutions de zachte waarden binnen een organisatie die direct van invloed zijn op de performance van de dienst (bijv. de kwaliteitscyclus, het aansturingsmodel en kwaliteit van de leiding). Van de zachte waarden wordt de afwijking ten opzichte van de markt beschreven en de impact ervan op de harde waarden. Kortom: een inzichtelijk beeld met een goede onderbouwing van de afwijkingen om weer mee aan de slag te gaan.  

Formuleert u met ons uw kwaliteitsmeetlat? Dan krijgt u dat palet met knoppen om aan te draaien om uw doelstellingen te bereiken & behouden! Neem contact op met Rita Brouwer, adviesspecialist Alpheios Performance Solutions voor meer informatie over benchmarking of wat wij voor u kunnen betekenen. Tel.: 06 – 51 20 69 27 / e-mail: rita.brouwer@alpheios.nl