Online bestellen
Veiligheidsinformatiebladen
Catalogus Alpheios 2017
Over Alpheios

Oude gevarensymbolen 1 juni officieel verleden tijd

01 jun 2017 - Sinds 1 juni 2015 is de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) van kracht. Alle producten die na 1 juni 2015 zijn geproduceerd dienen te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Er was echter sprake van een overgangstermijn voor bestaande producten. 1 juni 2017 verloopt deze termijn en mogen er géén producten meer verkocht worden met de oude gevarensymbolen.

De CLP-verordening
De CLP-verordening is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem ‘Global Harmonised System (GHS)’ voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. De verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen. Binnen deze wetgeving zijn de bekende oranje gevarensymbolen vervangen door nieuwe, internationaal geldende ‘rode ruit’ pictogrammen.

Overgangsperiode
Sinds 1 juni 2015 mogen er geen producten meer geproduceerd worden met oude etiketten. Om de overgang naar CLP te versoepelen is er een overgangsperiode van twee jaar bepaald. Oude voorraad mag nog verkocht worden tot 1 juni 2017. De oplettende koper heeft dit de afgelopen weken gemerkt. Veel producten zoals deodorant, haarspray en allesreinigers zijn in de uitverkoop gedaan door supermarkten en drogisten om van de oude voorraad af te komen. Vanaf donderdag mag dit echter niet meer en dient alles voorzien te zijn van de nieuwe etiketten met de juiste gevarensymbolen. Voor de eindgebruikers geldt er geen verbod: eerder gekochte producten mogen gewoon gebruikt worden.

Nieuwe indeling
Oude gevarensymbolen mogen niet automatisch vervangen worden door de nieuwe symbolen. Volgens de CLP-verordening moeten alle reinigingsmiddelen opnieuw worden beoordeeld. De vorige wetgeving was nationaal. CLP daarentegen is een internationale wetgeving met strengere eisen. Hierdoor kan het zijn dat een product dat voorheen werd geclassificeerd als irriterend, volgens CLP als bijtend ingedeeld wordt. Bij Alpheios zijn alle producten beoordeeld aan de hand van CLP en al geruime tijd op basis daarvan geëtiketteerd. Ook de documentatie, veiligheids- en productinformatiebladen van Alpheios zijn aangepast en gebaseerd op de CLP-verordening. De reinigingsmiddelen zelf zijn niet aangepast qua samenstelling en toepassing, enkel de etikettering is bij een aantal producten veranderd.

Poster gevarensymbolen CLP
Als hulpmiddel bij het herkennen van de nieuwe gevarensymbolen heeft Alpheios een poster ontwikkeld waarin de belangrijkste wijzigingen vermeld staan. Deze kunt u hier downloaden.