Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017
Strategisch partner

Performance barometer

Performance barometer

Een heldere kijk op zaken... 
Kostenreductie, performanceverbetering, verzuimreductie of duurzaamheid. Wilt u op deze gebieden echte vooruitgang in uw schoonmaakorganisatie, dan bent u er niet met wat kleine ingrepen. U moet kijken naar de fundamenten waarop uw schoonmaakorganisatie is opgebouwd. En deze ook ter discussie durven stellen. Vaak is het moeilijk om dergelijke beslissingen goed gefundeerd te nemen of te verdedigen. Omdat de kwalitatieve of kwantitatieve analyse ontbreekt. Omdat onvoldoende inzichtelijk is welke investeringen dit vergt. Of wanneer doelen worden bereikt.

....met de Alpheios Performance Barometer
Daarom ontwikkelden wij de Alpheios Performance Barometer, de systematiek waarmee we uw schoonmaakorganisatie doorlichten. Deze barometer biedt u inzicht in alle vier de pijlers waarop uw schoonmaakdienst rust:

1 gedrag en cultuur;
2 techniek en middelen;
3 beheer;
4 organisatie.

Onze analyse richt zich op verbetermogelijkheden binnen deze vier elementen en op hun onderlinge samenhang. Waarbij u in één duidelijke rapportage ziet waar uw organisatie staat op deze gebieden en waar verbeteringen nodig zijn. Ook laten we zien hoe we u kunnen helpen om zulke verbeteringen te realiseren en wat dat kost. Want we willen niets liever dan met u tot een performanceverbetering komen.

Wilt u meer weten over de Performance barometer? Neem dan contact met ons op.