Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Triple -T
Catalogus Alpheios 2017
Home

Home

CO2 emissiereductie door recycling oude ICT materialen Alpheios

15 mei 2017 - Alpheios werkt samen met Weelec, een maatschappelijk verantwoorde verwerker van elektronisch afval oftewel e-waste. Het recyclen van oude ICT materialen van Alpheios, heeft het afgelopen jaar geleid tot een emissie reductie van 455 kg.

Alpheios blijft duurzaamheidsprogramma actief uitbreiden

18 apr 2017 - Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van de strategie van Alpheios. De MVO visie van de organisatie draait om één idee, namelijk de mens centraal. Dat rust op de drie pijlers ontplooiing, leefmilieu en veiligheid & gezondheid.
Cradle to cradle

Alpheios ontwikkelt 3D-schraper in samenwerking met zusterbedrijf Hago Rail Services

30 mrt 2017 - Tijdens de Innovatiedag van Hago Rail Services werd aan alle treinschoonmakers een 3D-schraper uitgereikt. Dit om te voorkomen dat zij met hun handen in de prullenbakken gaan en gevaar lopen voor infecties of verwondingen.

i-4-1-Health officieel van start

21 mrt 2017 - Op de Avans Hogeschool Breda vond onlangs de kick-off plaats van het interregionale project ‘Innovation, Integration, Intelligence & IRIS for One Health’: i-4-1-Health.

Samenwerking Rijksschoonmaakorganisatie en Dienst Justitiële Inrichtingen gaat goed van start

20 mrt 2017 - Onlangs heeft de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) wederom een succesvolle opstart gerealiseerd. Vanaf 1 maart maakt zij samen met 123 gedreven schoonmaakmedewerkers de panden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) schoon.

Wetrok en Alpheios gaan nog intensievere samenwerking aan

18 jan 2017 - In december ondertekenden Wetrok en Alpheios een overeenkomst waarin wordt bevestigd dat Wetrok vanaf 2017 het Triple-T schoonmaaksysteem van Alpheios gaat verkopen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Alpheios reikt persoonlijke Triple-T trolley uit aan Schoonmaker van het Jaar 2016

17 jan 2017 - Op dinsdag 17 januari werd Danny Jalhay, Schoonmaker van het Jaar 2016, op zijn werkplek bij Hago Rail Services in het zonnetje gezet door zusterbedrijf en partner Alpheios.