Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017
Vive

Vive

Vive

'Vive' draait om leven. Levenslust. Vitaliteit. Een goed gevoel. 'Vive' is de naam die Alpheios geeft aan haar oplossingen voor duurzaam schoonmaken. Zonder het ware doel uit het oog te verliezen: zo goed mogelijk schoonmaken. Daarom is Vive duurzaam. En doeltreffend.

Vive biedt u op veel manieren mogelijkheden om duurzamer schoon te maken.

Duurzaamheidsscan
Vive gaat uit van de gedachte dat duurzaam schoonmaken niet begint met een fles en een label. Echt duurzamer schoonmaken begint met een goed gesprek. Een visie op duurzaamheid. Om van daaruit te bekijken wat verbetermogelijkheden zijn in uw organisatie en hoe deze te realiseren zijn. Hiervoor ontwikkelde Alpheios de duurzaamheidsscan. Deze scan bestaat uit zeven, elkaar logisch opvolgende stappen. Deze beschrijven we hier kort.

1. Inventarisatie en kader
Als eerste stelt de Alpheios duurzaamheidsadviseur samen met u vast wat het kader is waarbinnen u duurzamer wilt en kunt schoonmaken. Wat is de visie van uw organisatie op duurzaamheid? Wat zijn uw schoonmaakdoelen? Zijn er beperkingen om rekening mee te houden?

2. Analyse uitgangssituatie
Binnen dit kader vormt onze adviseur zich een beeld van uw organisatie en de huidige manier van schoonmaken. Dit gebeurt midden in de praktijk: door te kijken, te luisteren en vragen te stellen aan mensen die rechtstreeks met schoonmaak te maken hebben.

3. Analyse verbetermogelijkheden
Als we uw ambitie kennen, het kader waarbinnen uw organisatie wil veranderen én weten hoe uw organisatie er nu voor staat, gaat onze adviseur in kaart brengen welke verbeteringen en keuzes er mogelijk zijn. Zowel voor quick wins als fundamenteel.

4. Adviesrapport 'de keuze voor verandering'
Uiteindelijk komen alle vergaarde ervaring, alle goede ideëen en de know-how van uw organisatie en Alpheios bij elkaar in een adviesrapport. Waarin helder staat aangegeven op welke gebieden uw organisatie duurzamer kan schoonmaken zonder in te leveren op haar schoonmaakdoelen. Met dit adviesrapport staat u helder voor ogen hoe u dit succesvol kunt implementeren.

5. Implementatie
Dit is waar het 'echte' spel begint: het waar maken van de verandering. Voor Alpheios begint dit altijd met de implementatie bij mensen. Deze stap leidt tot goed opgeleide schoonmakers en leidinggevenden die om kunnen gaan met de gewijzigde schoonmaakmethode, middelen en materialen. Deze stap is cruciaal om de ingezette verandering te laten beklijven. De duurzaamheidsadviseur neemt, indien u dit wenst, zowel opleiding als verdere implementatie voor zijn rekening.

6. Begeleiding
Blijvend duurzaam schoonmaken vraagt alertheid van de mensen die dagelijks hiermee bezig zijn. Daarom is het van belang op regelmatige basis bij alle betrokkenen terug te komen op duurzaam schoonmaken. Deze stap zorgt voor een structurele inbedding van duurzaam schoonmaken. De duurzaamheidsadviseur is daarom met grote regelmaat bij onze klanten op de werkvloer te vinden.

7. Evalueren, meten en bijstellen
Na afloop van de implementatie is het belangrijk te evalueren hoe dit veranderproces verlopen is. Ook is het belangrijk regelmatig te meten of de geformuleerde schoonmaakdoelen geen geweld worden aangedaan en of de schoonmaak nog binnen het geformuleerde duurzame kader van uw organisatie past. De visie van uw organisatie kan immers wijzigen. Met deze stap rondt u een belangrijk proces naar duurzaam schoonmaken af. En zet u direct al weer de eerste stap naar verdere verbetering.

Top

Duurzaamheidsadviseur
De duurzaamheidsadviseur van Alpheios is in staat om met gerichte interviews, en gewapend met de Alpheios know-how, snel een inventarisatie te maken van verbetermogelijkheden in uw organisatie. Daardoor weet u hoe u duurzamer kunt schoonmaken én wat de weg is om dit te bereiken.

Dit doet de duurzaamheidsadviseur met behulp van de door Alpheios ontwikkelde duurzaamheidsscan. Daarnaast is de duurzaamheidsadviseur ook degene die opleidingen geeft waarin de essentie van duurzaam schoonmaken wordt geleerd. Besluit u op basis van het uitgebrachte advies dat u met uw organisatie duurzamer gaat schoonmaken, dan zal de duurzaamheidsadviseur diegene zijn die de implementatie en begeleiding op de werkvloer voor u kan verzorgen.


Top

Training in ‘duurzaam & doeltreffend schoonmaken’
Duurzaam schoonmaken begint bij mensen, niet bij middelen of materialen. Wilt u met uw organisatie duurzamer gaan schoonmaken, dan is het van cruciaal belang dat alle betrokkenen op de hoogte zijn. Van de mogelijkheden van duurzaam schoonmaken. En de onmogelijkheden. Dat uw mensen goed geïnstrueerd zijn over de toegepaste methode en middelen, wanneer eenmaal de keuze voor duurzamer schoonmaken is gemaakt. Alpheios biedt hiervoor twee opleidingen aan, die zowel binnen de duurzaamheidsscan worden aangeboden, als ook separaat.

Workshop 'de essentie van duurzaam schoonmaken' voor kader
Deze workshop geeft geïnteresseerden binnen uw bedrijf binnen twee uur een goed zicht op duurzaam schoonmaken, het verband tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en duurzaam schoonmaken. De wildgroei aan erkende en niet erkende logo’s en de al dan niet daarvoor geldende criteria. Deze workshop geeft ook zicht op de zeven stappen naar duurzaam schoonmaken die Alpheios volgt inclusief de praktijkervaringen die hierin zijn opgedaan. Zodat u, na het volgen van deze workshop, met uw overige stakeholders binnen uw organisatie een gefundeerde discussie over het nut en de noodzaak van duurzaam schoonmaken kunt voeren.

Opleiding 'de essentie van duurzaam schoonmaken' voor schoonmakers en hun direct leidinggevenden
Wilt u met uw organisatie snel starten met duurzaam schoonmaken in de praktijk? Of heeft u, vanuit de duurzaamheidsscan een keuze voor duurzamer schoonmaken gemaakt? Dan geeft deze opleiding uw schoonmakers en hun direct leidinggevenden een beknopt overzicht van de achtergrond van duurzaam schoonmaken, waarna in een sessie van twee uur vooral wordt gefocust op de praktische toepassing van duurzaam schoonmaken:

  • Dagelijks duurzaam en ergonomisch schoonmaken 
  • Vuilsoorten en duurzame, doeltreffende vuilverwijderingsmethoden 
  • Reinigen met Europees Ecolabel producten, zoals Vive 
  • Nauwkeurig doseren

Dit alles vooral door het oefenen in praktische werkvormen.


Top

Europees Ecolabel
De Vive producten mogen het erkende 'Europees Ecolabel' voeren. Dit onafhankelijke keurmerk wordt beheerd door de Europese Commissie en garandeert dat u kiest voor een milieubewust en duurzaam product. Voordat een product het Europees Ecolabel mag hanteren, moet het voldoen aan strenge eisen die betrekking hebben op de hele levenscyclus: van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval.

Lees hier meer over de criteria van het Europees Ecolabel. De certificaten van het Europees Ecolabel kunt u downloaden op de desbetreffende pagina van het Vive of Triple-T product. Bekijk hier de brochure.


Top