Certificaten en labels

Certificaten en labels

Vanuit Alpheios streven we altijd naar onvoorwaardelijke kwaliteit en continue verbetering. Dit begint met meten, met weten waar we staan. We verzamelen feiten en analyseren hoe we ons verder kunnen ontwikkelen, op het gebied van milieu en veiligheid, maar ook op het gebied van kosten efficiency en MVO.

Om dit te bewerkstelligen leggen we voor onszelf de lat hoog en werken we volgens strenge internationale normen. We laten regelmatig door gecertificeerde instanties onze performance beoordelen. Daarom beschikken we over een aantal certificaten. Hieronder kun je daar meer over lezen.

 
 
afbeelding

Cradle2Cradle

Bij het Cradle to Cradle-ontwerpprincipe is het doel niet alleen om negatieve invloeden te minimaliseren, maar ook om een ​​positieve impact te genereren. Dat spreekt ons natuurlijk heel erg aan! Het moet niet gaan om het minder slecht zijn; het gaat juist om het stellen van positieve doelen. Cradle to Cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’, ofwel een kringloop waarbij afval als ‘voedingsstof’ dient voor nieuwe producten. Alle materialen zijn na gebruik in het ene product inzetbaar in een ander product. De uitdaging ligt dan ook bij het ontwikkelen van producten die niet alleen veilig en niet schadelijk zijn voor mens en milieu, maar bovendien na het gebruik tot waardevolle grondstoffen zijn te ontmantelen of afbreekbaar zijn in de biosfeer.
Als producten voldoen aan de vastgestelde criteria van dit label, dan komen deze in aanmerking voor een Gold, Silver of Bronze certificaat. Ons assortiment beschikt over meerdere producten met een certificaat. Een groot deel van onze reinigingsmiddelen hebben een Cradle to Cradle Gold certificaat. Je kunt hier de lijst met producten met een Gold certificaat bekijken. De Triple-T trolley en Masslinn stofwisdoeken geïmpregneerd / niet-geïmpregneerd hebben een Bronze certificaat.

 

Ecolabel

Het Ecolabel is een Europees milieukeurmerk en wordt beheerd door de Europese Commissie. Het is in het leven geroepen om de milieu-impact van productie en consumptie te verminderen. Op algemeen niveau draagt het Ecolabel dus bij aan SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Alle producten met een Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting.
De producten die voor het label in aanmerking komen, moeten voldoen aan strikte eisen ten aanzien van de gehele levenscyclus. Het volledige productieproces is betrouwbaar, transparant en gecontroleerd. De klant weet dus altijd waar hij aan toe is. We hebben meerdere producten in ons assortiment die beschikken over dit label, zoals de Vive chemielijn en Triple-T producten. Download hier het certificaat.

 

Responsible Care

De schoonmaakbranche is koploper als het gaat om ziekteverzuim. Om dit te verminderen, ondersteunen wij onze klanten bij het zo effectief en vitaal mogelijk uitvoeren van de schoonmaak. We kijken niet alleen naar kwalitatief goede materialen, maar vooral naar de juiste inzet daarvan. Hier spelen ergonomie en vitaliteit een grote rol bij. We dragen bij aan een verdere bewustwording van het gebruik van schoonmaakproducten bij klanten. Zij hebben immers ook te maken met het vervoeren, opslaan en/of lozen van deze producten.
We onderschrijven daarom ook de ketenaanpak die binnen het Responsible Care principe wordt gehanteerd. Van productie tot afvalverwerking goed omgaan met schoonmaakproducten. Klik hier voor meer informatie over advies en begeleiding. Download hier het label.

 

ISO 9001&14001

ISO-normen zijn internationale normen die zijn ontwikkeld om wereldwijd meer uniformiteit te creëren en de normen per land terug te dringen. De ISO-normen bevorderen efficiency en leveren kostenbesparing op. Hiervan zijn ISO 9001 en 14001 de bekendste. De ISO-normeringen zorgen voor onderling vertrouwen tussen ons en onze klanten.


ISO 9001

Deze norm is gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop er door een organisatie wordt omgegaan met het kwaliteitsmanagementsysteem. Het behalen van de norm laat zien dat een organisatie werkt met een vooraf omschreven kwaliteitsmanagement en hier op een structurele manier mee omgaat. Om dit te waarborgen worden er door een ISO-instantie regelmatig strenge audits afgenomen.
Ook dit jaar hebben wij de audit voor deze norm behaald. Het certificaat is hier te downloaden.


ISO 14001

Deze norm is gericht op het milieumanagementsysteem. De norm is vooral gericht op het beheren en verbeteren van prestaties van de organisatie op milieugebied. Als een organisatie aan de norm voldoet, laat het zien dat er wordt voldaan aan de strenge milieueisen van de Europese Unie. Het belangrijkste onderdeel van deze norm is de milieu-risicoanalyse. Door het uitvoeren van de analyse bekijken we welke milieurisico’s er zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. De beheersmaatregelen die we vaststellen, moeten we vervolgens in het milieuplan verwerken. Ook deze norm wordt gecontroleerd door middel van strenge audits.
We hebben deze behaald en voldoen daarom ook dit jaar weer aan de norm. Klik hier voor het certificaat.

 

A.I.S.E Charter for Sustainable Cleaning

De A.I.S.E Charter for Sustainable Cleaning is een vrijwillig initiatief van de detergenten industrie. Met dit handvest creëerde A.I.S.E richtlijnen voor duurzaam schoonmaken. Het handvest bestaat uit een interactieve verzameling van duurzaamheidsprocedures die bedoeld zijn om ingepast te worden in het beheer van de organisatie. Als je het handvest ondertekent, doe je er als organisatie alles aan om duurzaamheidsprincipes in te bouwen op alle niveaus in de levenscyclus van de producten. Het gaat bijvoorbeeld om de veiligheid van de gebruikte chemische producten, het aantal arbeidsongevallen, adviezen aan de consument, het waterverbruik, het soort verpakkingsmateriaal, etc. Download hier het A.I.S.E certificaat.

 

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten (NVZ)

Alpheios is lid van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. Dat is dé Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. In deze brachevereniging zitten we in de technische commissie en diverse werkgroepen om sectorbreed te werken aan verbeteringen en innovatieve projecten op het gebied van professionele schoonmaak en duurzaamheid. In België doen we vergelijkbare projecten door lid te zijn van vereniging DETIC.

 

Notitie Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Ons Alpheios beleid wordt gekenmerkt door het streven naar het continu beperken van de belasting van mens en milieu die optreedt bij gebruik van haar producten in de gebruiks- en afvalfase. De leidraad van het beleid is een voortdurend streven naar duurzaamheid. Duurzaam beleid kenmerkt zich door te voldoen aan de eisen van heden zonder voorbij te gaan aan de behoeften van de komende generaties. Weloverwogen keuzes vragen om kennis. Daarom is informatie, instructie en begeleiding van de gebruikers van onze producten essentieel. Dit noemen we 'good product stewardship'. Als onderdeel van dit beleid vindt elke twee jaar een update plaats van onze Notitie Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM-notitie). In dit document omschrijven we onze strategie voor een duurzaam beleid.

 

Great Place to Work

Bovenstaande certificeringen hebben te maken met onze producten en methodes, maar we vinden niet alleen deze onderdelen belangrijk om ons continu in te blijven verbeteren. Onze passie is trotse en vitale klanten. Dat bereiken we alleen door zelf, als organisatie, ook trots en vitaal te zijn. Daarom hebben wij in 2022 het Great Place to Work (GPTW) certificeringstraject doorlopen én succesvol afgerond. We zijn enorm trots ons nu dan ook officieel een Great Place to Work te mogen noemen. De Trust Index geeft inzicht in hoe medewerkers zich écht voelen, door te kijken naar vertrouwen, trots en plezier in onderlinge werkrelaties.

Door mee te doen aan het Great Place To Work traject ontdekken we niet alleen hoe onze medewerkers de organisatie ervaren, maar ontvangen we ook erkenning voor ons werkgeverschap van een onafhankelijke partij. Vertrouwen, trots en plezier van medewerkers blijken gelukkig belangrijke bouwstenen te zijn binnen onze organisatiecultuur.

Download hier ons Great Place to Work certificaat.