Duurzaam innoveren: flacons reinigingsmiddelen

Afgelopen jaar vertelden we jullie over de Life Cycle Analyse die we hebben laten uitvoeren. Dit was een onderzoek naar de milieu-impact van onze vloeibare reinigingsmiddelen Vive en Triple-T en oplossingen van concurrenten, zoals tabletten, pods of poeders. Uit dit onderzoek bleek dat de milieu-impact van onze vloeibare reinigingsmiddelen het laagst was. We hoeven onze innovatiekracht dus niet op het middel te richten, maar op de flacon. Hoe maken we deze nog duurzamer? Er lopen inmiddels twee projecten bij Alpheios om deze vraag te beantwoorden!

Hervulsysteem Fyllar

Verduurzaming flacon

Een flacon verduurzamen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van lichtere flessen (minder materiaal) en duurzamer (gerecycled) materiaal. We zijn daarom direct na de uitkomsten van de Life Cycle Analyse het eerste project gestart om een nieuw ontwerp voor onze 500ml flacon te ontwikkelen, op basis van het ontwerp van onze 1 liter flacon. De milieubelasting van deze 1 liter flacon bleek namelijk het laagst. De sterke punten van de 1 liter verpakkingsvorm heeft na onderzoek en testen geleid tot een duurzamere 500ml verpakking voor onze chemie.

Met behulp van productpaspoorten hebben we bij de ontwikkeling gestuurd op het zo laag mogelijk houden van de milieu-impact en waar mogelijk hebben we ook de meest efficiënte keuzes gemaakt. Ook zijn we niet vergeten het vitaliteitsaspect mee te nemen in het nieuwe ontwerp. De flacon is meermaals getest en prettig in dagelijks gebruik voor de schoonmaker.

De nieuwe flacon is inmiddels in productie genomen. Zodra de voorraad oude flacons op is (we willen natuurlijk geen restmateriaal overhouden), krijgen onze klanten de nieuwe geleverd. Dit gebeurt verspreid over 2024.

image

Een zo efficiënt en duurzaam mogelijk ontwerp

  • De flacon, het etiket en de trigger bestaat zoveel mogelijk uit recyclaat. In het nieuwe ontwerp is alleen een deel van de trigger van virgin materiaal.
  • Bij de productie van de nieuwe flacon besparen we maar liefst 92,4% energie, 86,5% water en 16,3% CO2!
  • Door af te stappen van een ronde vorm en te kiezen voor een rechthoekige flacon gebruiken we de ruimte in de transportdozen veel efficiënter (minder loze ruimte en meer product).
  • Door de nieuwe vorm van de flacon transporteren we bijna 50% minder pallets met dezelfde hoeveelheid flacons. Dit betekent dat er ook bijna 50% minder transportbewegingen nodig zijn.
  • Het gewicht van de nieuwe flacon ligt lager dan het vooraf bepaalde best-case scenario. Hoe minder plastic, hoe beter!
  • De milieu-impact van een trigger is groter dan van een dop. Wij kiezen daarom voor een trigger die volledig bestaat uit makkelijk te recyclen kunststof en die een zo hoog mogelijk percentage recyclaat bevat. Waar andere triggers vaak bestaan uit meerdere kunststoffen en een metalen veertje en glazen bolletje is deze flacon met trigger volledig recyclebaar.
  • Door goed overleg met ons distributiecentrum hebben we een verpakkingseenheid gekozen waarmee we 3% meer product op een pallet kunnen vervoeren.
Fyllar-cuttheplastic

Fyllar en Alpheios werken samen aan project hervullen flessen

Flacons van reinigingsmiddelen worden nu nog maar eenmalig gebruikt. Kunnen we ze vaker inzetten dan die ene keer? Dat zijn we gaan onderzoeken. In het begin liepen we al snel tegen een aantal zaken op. De ingeleverde en gebruikte flessen bevatten vaak nog residu van het oorspronkelijke reinigingsmiddel en vaak ook micro-organismen. Als je deze flessen weer vult, ontstaat er een groot risico op contaminatie of kruisbesmetting. Daarnaast bestaat het risico op het mixen van reinigingsmiddelen: een gebruiker voegt middel A toe aan een fles waar nog restant van middel B in zit. Dit is gevaarlijk voor gebruikers. Om zowel de hygiëne- als veiligheidsrisico's tegen te gaan moeten flacons dus gespoeld en gedroogd worden. Dit bleek arbeidsintensief en zeer energie intensief. Niet duurzaam en een negatieve impact! Ook bleek het moeilijk schaalbaar te zijn. Maar we gaven niet op!

Bij het verder zoeken naar mogelijkheden kwamen we in contact met Fyllar waarmee we in 2023 een samenwerking zijn gestart. Fyllar heeft in 2023 een innovatief hervulsysteem opgezet voor de retailmarkt en test inmiddels hiermee bij een aantal supermarkten. Dit systeem biedt een oplossing voor de eerder door ons geconstateerde uitdagingen. Het systeem is gesloten en de flacons blijven ook gesloten. Daarmee is het hygiënerisico klein. Fyllar werkt met een RFID chip in de flacon die registreert welk middel in de flacon zat. Hiermee voorkom je dat andere middelen eraan toegevoegd kunnen worden. Zo is ook het veiligheidsrisico verholpen. Bovendien kan de RFID chip ook andere zaken registreren, zoals hoe vaak een flacon al hervuld is. Tot slot is het Fyllar systeem klein en daarmee goed in te zetten op diverse schoonmaaklocaties.

Fyllar hervulsysteem

We starten met een hervulproef

Ondertussen hebben wij met Fyllar al veel voorbereidingen getroffen om binnenkort een proef te starten. De proef start eerst op onze eigen locatie om te leren en te onderzoeken of de hygiëne risico's bijvoorbeeld tot nul gereduceerd zijn. Daarna testen we op enkele klantlocaties. We hopen op mooie, succesvolle uitkomsten! Ons overall doel is in ieder geval om te onderzoeken of we flacons van reinigingsmiddelen hygiënisch, veilig én duurzaam kunnen hervullen. Dat betekent dat we ook onderzoek doen naar de milieuvoordelen van dit systeem door de footprint te analyseren.

We zijn heel trots op de samenwerking met Fyllar en hopen dit jaar veel te leren op het gebied van verduurzaming van reinigingsflacons.

Heb je een duurzaamheidsvraagstuk binnen jouw organisatie? Wij staan voor je klaar!