Infectiepreventie; voorkomen dat u (nog) ziek(er) wordt door een infectie

Elke dag komen we in aanraking met micro-organismen. Vele daarvan zijn, als onderdeel van ons immuunsysteem, goed voor ons. Ze zorgen dat we gezond en sterk blijven. Er zijn echter ook (resistente) micro-organismen die ziektes verwekken (pathogeen) en die infecties kunnen veroorzaken. Infectiepreventie is gericht op het voorkomen van het ontstaan van een infectie én het voorkomen van verspreiding van deze infectie door iemand die ziek is, door familie of door zorgpersoneel. Het beleid om infecties te voorkomen wordt in Nederland bepaald door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV - RIVM), gehandhaafd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en praktisch toegepast in een zorgomgeving door een deskundige infectiepreventie (Dip-er) of infectiepreventie commissie. Per jaar komen er ongeveer 70.000 ziekenhuisinfecties voor in Nederland, dit zijn er 190 per dag! Door die infecties sterven per jaar 1000 mensen vroegtijdig. Als gevolg van verloren verpleegdagen, personeelskosten, onderzoekskosten en noodmaatregelen lopen de kosten in Nederland én België al gauw op tot 1 miljard. Voor een branche die onder druk staat, waar value based healthcare het uitgangspunt is, is dit natuurlijk onverteerbaar.

infectiepreventie
 

Wat kunt u zelf doen?

Uw handen goed wassen én drogen is voor u zelf en anderen van levensbelang! De meeste infecties worden namelijk via de handen overgedragen. Handen hebben veel touchpoints in een zorgomgeving; contact met (zieke) mensen, de deurklink, een lichtschakelaar, het doorspoelmechanisme van een toilet enz. Deze zogenoemde High Touch oppervlakken kunnen om die reden veel micro-organismen bevatten. Een goede schoonmaak is daarom belangrijk.

Medewerkers in zorgomgevingen kennen het belang van een goede persoonlijke hygiëne en een hygiënisch schone omgeving. Ze krijgen hiervoor een goede opleiding, gebruiken de juiste middelen en materialen en ze dragen (onderzoeks-)handschoenen. Hierdoor zijn ze een belangrijke schakel in de keten van infectiepreventie. Daarnaast schatten medewerkers in wanneer schoonmaken alleen genoeg is of dat er moet worden gedesinfecteerd om risico’s op verspreiding van infecties te voorkomen.

Infectiepreventie verankerd in uw organisatie

Wij zien een toenemende behoefte bij zorgorganisaties naar een praktijkgerichte en geïntegreerde aanpak voor het voorkomen en tegengaan van infecties. Alles om een optimale balans tussen kostenbeheersing en kwaliteit van zorg te kunnen realiseren. Het bestrijden van infecties zit ‘m niet alleen in een nieuw product of in een nieuwe opleiding. Infectiepreventie vraagt een aanpak die verankerd ligt in alle disciplines en medewerkers binnen uw zorgorganisatie. Niet alleen de middelen en materialen zijn van belang, maar ook de cultuur in een organisatie en het gedrag van mensen spelen een grote rol en verdienen de aandacht in de strijd tegen infecties. Infectiepreventie gaat bovendien verder dan preventie alleen. Soms kun je een uitbraak niet voorkomen, dus inperken en bestrijden van infecties zijn een belangrijk onderdeel van het totaalplan.

Wij helpen u om GRIP te krijgen

Soms wordt vergeten dat (infectie)preventie begint bij het leggen van een stevig fundament. De combinatie van advies, diensten, concepten, producten én daadwerkelijke implementatie die Alpheios biedt is uniek en leidt echt tot gedragsverandering. Wij brengen mens, techniek en organisatie met elkaar in balans. Samen met zorgorganisaties gaan wij aan de slag om, conform de WIP-richtlijnen, schoonmaakprocessen in te richten.

“80% tot 90% van de ziekenhuisinfecties ontstaat door verkeerde of onvoldoende handhygiëne”
 
Organisatie

Het organiseren van een optimale hygiënische omgeving voor uw patiënten, bewoners, bezoekers en/of medewerkers door middel van calculatie, schoonmaakprogramma's, werkschema’s en (digitale) aftekenlijsten.

Ontwikkeling medewerkers

Het ontwikkelen van uw medewerkers door middel van training en begeleiding, audits, E-learning en klinische lessen op gebied van infectiepreventie.

Maatwerk hygiëne

Het organiseren van een optimale hygiënische omgeving voor uw patiënten, bewoners, bezoekers en/of medewerkers door middel van calculatie, schoonmaakprogramma, werkschema’s en (digitale) aftekenlijsten.

Infectiepreventie in uw eigen organisatie?

Neem contact op met onze infectiepreventiespecialist via infectiepreventie@alpheios.com

Contact opnemen