Duurzaamheidsvisie

Bij Alpheios geloven we in de kracht van de mens. Door de mens, zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze klant, steeds centraal te stellen, willen we in alles wat we doen bijdragen aan een betere en gezonde maatschappij. Dat maken we concreet door in te zetten op 3 gebieden:


Ontplooiing

Het geven van waardering en respect, en het creëren van afwisseling, efficiëntie en plezier in het werk van schoonmaakprofessionals, is wat ons drijft. Het geeft ze meer zelfvertrouwen, maakt ze onafhankelijker en verhoogt de betrokkenheid. Op die manier willen we steeds het beste uit mensen halen. Via ons moederbedrijf Vebego en de diverse zusterbedrijven staan we letterlijk tussen de schoonmakers. Hierdoor spreken we niet alleen dezelfde taal, maar houden we ook de vinger aan de pols van wat er speelt.

Duurzaam schoonmaken begint niet met een fles en een label. Duurzaam schoonmaken begint met een goed gesprek en een gezamenlijke visie over hoe we dit met een adequate dienstverlening en proces kunnen invullen. Een visie die verder kijkt dan enkel de effecten op korte termijn. Dit langetermijndenken en het streven naar langdurige relaties zit in het DNA van ons familiebedrijf. De aanwezige hands-on mentaliteit, gecombineerd met continue investering in de ontwikkeling van mensen, vormt de kennis en expertise van Alpheios. Daardoor zien we welke verbetermogelijkheden er zijn bij onze klanten, hoe deze te realiseren zijn en adviseren we over een veilige en gezonde werkplek. Want dit betekent ook voor onze klanten gezondere, productievere medewerkers die met meer plezier en flexibiliteit werken.

Veiligheid en gezondheid

Het is onderdeel van Alpheios’ filosofie dat we nadrukkelijk willen bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving. Dit doen we door in te zetten op innovatieve productontwikkeling die voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Het resultaat zijn doeltreffende, veilige en gezonde producten voor iedereen die ermee in aanraking komt, van de schoonmaker, de gebruiker van een schoongemaakte ruimte, tot de omgeving waarin de producten worden opgenomen.

Leefmilieu

Natuurlijke grondstoffen raken op. We kunnen niet langer onbeperkt grondstoffen uit de aarde onttrekken, er producten van maken, en die producten aan het einde van hun levensduur weggooien zonder te recyclen. De huidige situatie vraagt om een andere manier van denken en werken. Een manier van werken die voorkomt dat iets afval wordt of een negatieve impact heeft op mens en milieu. Vanuit deze circulaire gedachte streeft Alpheios er dan ook naar zoveel mogelijk materialen te kunnen hergebruiken en/of recyclen. Hierbij gaat het zowel over de gebruiksmaterialen die we in onze eigen processen gebruiken, als de gebruikte materialen in onze producten bij onze klanten.
 
Het soort werk dat we doen, zorgt er voor dat we onvermijdelijk afstanden moeten overbruggen. Het optimaliseren van onze logistiek is dus een belangrijke uitdaging. De beperking van de te overbruggen afstand zonder in te boeten op service naar onze klanten en het inzetten op schone en alternatieve vervoersmiddelen vormen hierbij de basis.

Water is een van de grondstoffen waarvoor geen alternatief beschikbaar is. Schoon water en een goed watermanagement zijn dus van groot belang om onze watervoorraad op peil te kunnen houden. Ook voor Alpheios is water een belangrijke grondstof. We hebben er dus alle belang bij om onze producten zo te maken dat ze geen negatieve impact, en daar waar mogelijk zelfs een positieve impact hebben op de waterhuishouding bij onze klanten. Een efficiënt en transparant waterbeleid door de hele waardeketen heen leidt niet alleen tot een kwalitatieve waterhuishouding, maar ook tot kostenbesparing voor alle betrokkenen in deze keten.

Onze productieprocessen hebben onvermijdelijk energie nodig om te kunnen functioneren. Ook energieverbruik heeft een impact op het leefmilieu en gezondheid van mensen. Daarom streven we er bij Alpheios naar, om niet enkel onze energiebehoefte te verminderen en te beperken, maar ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Bekijk ook onze informatie over concepten en labels, of lees onze notitie Veiligheid, Gezonheid en Milieu.
Nog meer weten over duurzaamheid? Neem dan contact met ons op.