Trotse en vitale vakmensen zijn de sleutel tot een succesvolle organisatie

Schoonmaak is van vitaal belang voor onze samenleving, maar het is een zwaar vak. Het wordt daardoor steeds uitdagender om goede vakmensen te vinden en vooral ook om deze te behouden. Een vitaal en sterk schoonmaakteam waar je op terug kunt terugvallen, is een team waarin iedereen een rol heeft die past, waarin iedereen gezond en met plezier werkt en waarin ontwikkeling gestimuleerd wordt. Wij geloven dat een combinatie van ergonomie, werkplezier én vaktechniek ervoor zorgt dat elke medewerker aan het einde van de werkdag weer fluitend naar huis gaat. Zo creëer je een workforce van gezonde, gemotiveerde medewerkers die zich tot hun pensioen aan jouw organisatie willen binden!

 
Man aan het werk op een dak
 

Onze aanpak

Als eerste gaan we met je aan de slag om je vraag en uitdaging helder te krijgen. Door bijvoorbeeld mee te kijken op de vloer en te spreken met verschillende mensen binnen jouw organisatie, komen we samen tot een conclusie en een bijbehorend plan van aanpak. Onderdeel daarvan kan een opleidingsplan zijn, de inzet van andere middelen en materialen, of wellicht iets heel anders. We bekijken wat jouw organisatie nodig heeft. We vragen wat je verwacht en wat je medewerkers nodig hebben. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar samen gaan we lerend ontdekken, meten en bijsturen. Zo creëren we een zo vitaal mogelijke schoonmaakorganisatie, waar schoonmakers én leidinggevenden hun vak kunnen uitoefenen. Het resultaat: een sterk en toekomstbestendig schoonmaakteam.

 
 

Welke uitdagingen zien we op het gebied van vitaliteit? En wat voor oplossingen bieden wij?

Op het gebied van vitaliteit hebben we geen kant-en-klare oplossing liggen die voor elke schoonmaakorganisatie het antwoord biedt. Daarom gaan we eerst met je in gesprek. Maar op welke vlakken kunnen wij jouw organisatie op weg helpen? Dat lichten we graag kort voor je toe:

 
 

Fysieke vitaliteit

Een voor de hand liggende uitdaging is de fysieke gezondheid van de schoonmaakprofessional. Schoonmaak is een zwaar vak en de mensen die het uitoefenen, worden steeds ouder. 60% van de schoonmaakprofessionals bevindt zich in de leeftijdsgroep van 45 tot en met pensioengerechtigde leeftijd.


Ergonomisch werken

Vitaal schoonmaken begint bij het gebruik van zo ergonomisch mogelijk ontworpen middelen en materialen. Maar de juiste materialen bieden nog geen garantie, er komt ook een gedragscomponent bij kijken. De juiste training, opleiding en begeleiding op de werkvloer zorgt ervoor dat de materialen op de juiste en meest vitale manier worden gebruikt. Door jouw schoonmakers te voorzien van ergonomisch verantwoorde tools en de juiste training en opleiding wordt hun lichaam zo min mogelijk belast.


Voorbeeld: de Wastemover

Een goed voorbeeld van een product dat de schoonmaker helpt fysiek vitaler te blijven is de Wastemover. De naam zegt het al: het verplaatst afval. De Wastemover is een hulpmiddel dat schoonmakers helpt zware containers (met bijvoorbeeld papier of plastic) makkelijker te vervoeren. De lichamelijke belasting bij het verplaatsen van volle containers is namelijk enorm. Daar moest een oplossing op gevonden worden, dacht ons zusterbedrijf Vebego Cleaning Services. Zij hebben de Wastemover ontwikkeld naar aanleiding van een KvK Business Challenge. Benieuwd hoe die ontwikkeling tot stand kwam en hoe de Wastemover werkt?


Robotisering

De schoonmaak innoveert in rap tempo waardoor er verschillende oplossingen komen om je medewerkers te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van robots om je schoonmaakteam te ondersteunen met zwaar, repetitief werk. Zo kunnen zij hun kennis en tijd inzetten voor taken die écht alleen door mensenhanden gedaan kunnen worden. Bij Alpheios zien we schoonmaakrobots altijd als een aanvulling op het team, nóóit als een vervanging voor je vakmensen. We bekijken samen of dit een oplossing is die bij jouw uitdagingen past.


De juiste medewerker op de juiste plek

Het is belangrijk om goed te kijken naar ieders talenten en mogelijkheden. Waar wordt iemand blij van in zijn werk? Wat voor werkzaamheden kan een medewerker met lichamelijke klachten wél nog gewoon doen? En hoe kun je dan je andere medewerkers inzetten zodat de werkverdeling kloppend is? Vaak heb je medewerkers uit verschillende generaties in jouw team. Door deze op een slimme manier in te zetten en te combineren kan iedereen van elkaar leren en elkaar aanvullen. We gaan graag samen met jouw medewerkers in gesprek om je te helpen jouw team optimaal in te zetten. En moedigen je vooral aan om je medewerkers mee te laten denken over oplossingen.

Mentale vitaliteit

Vitaal gaat ook heel erg over je brein en je zelfbeeld. Daarom hebben we het bij Alpheios niet alleen over vitale vakmensen, maar ook over trótse vakmensen.


Weerbaarheid en omgaan met stress

We geloven dat jouw medewerkers het gevoel willen hebben dat hun werk ertoe doet en gewaardeerd wordt. In de praktijk lopen ze echter vaak tegen hoge werkdruk aan en weinig zichtbaarheid in de organisatie. Daarnaast kunnen ze ook met moeilijke situaties te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmakers die in verpleeghuizen werken. De ene dag maak je de kamer van een bewoner schoon, die er de volgende dag wellicht niet meer is. Het is daarom ontzettend belangrijk om aandacht te hebben voor de mentale weerbaarheid van je mensen.


Betekenisvol werk en vakkennis

Ook medewerkerstevredenheid en vakkennis spelen mee in de mentale vitaliteit van je schoonmaker. Een schoonmaker die een gedegen opleiding krijgt aangeboden en goed wordt begeleid op de werkvloer, voelt zich meer een gewaardeerd onderdeel van de organisatie. Daarnaast is ook de manier waarop de leidinggevende te werk gaat van vitaal belang. Zorg jij er als organisatie voor dat je schoonmakers hun baan als betekenisvol ervaren? Ook die mentale aspecten kunnen een wereld van verschil maken op het gebied van verzuim.

Arbeidsmarktkrapte

In de schoonmaakbranche zijn we het er allemaal over eens dat het vak essentieel is om andere branches te laten draaien. Toch is de schoonmaak niet bepaald een aantrekkelijk beroep. Het is als organisatie dan ook moeilijk om mensen te vinden en aan je organisatie te binden.

We zien dat steeds meer opdrachtgevers aangeven hoe belangrijk de medewerkers zijn en dat ze op zoek zijn naar manieren om hen een podium te bieden. Zo krijgen schoonmaakmedewerkers het gevoel dat ze ertoe doen. Dan word je als branche ook weer aantrekkelijker. Daarnaast zijn er natuurlijk ook meer praktische oplossingen voor arbeidsmarktkrapte. Door het uitvoeren van calculaties, het anders inzetten van je mensen en eventueel implementeren van oplossingen als een schoonmaakrobot, bekijken we samen hoe we jouw organisatie optimaal kunnen laten functioneren met de mensen die je hebt.