Veiligheidsinformatiebladen
Catalogus Alpheios 2017
Online bestellen
Strategisch partner

Patiëntveiligheid & infectiepreventie

Patiëntveiligheid & infectiepreventie

De trending topics… ook in uw zorginstelling?!

Infectiepreventie en patiëntveiligheid zijn trending topics in de zorg. Het handhavingsbeleid vanuit de IGZ zorgt er voor dat instellingen een sterke focus hebben op het borgen en beheersen van hun processen op dit gebied, zo ook het schoonmaakproces. Alpheios is sinds jaar en dag de kennispartner die zorgorganisaties helpt om dit proces optimaal te laten verlopen als het gaat om preventie, inperking en bestrijding.  

Een stevig fundament als basis voor vertrouwen
Men is snel geneigd om te denken in termen van protocollen, procedures, audits en metingen. We vergeten soms bijna dat preventie begint bij het leggen van een stevig fundament. Dat is nu precies waar Alpheios organisaties in ondersteunt door het schoonmaakproces samen - conform de WIP-richtlijnen - in te richten. Dat betekent bijvoorbeeld het samenstellen van een schoonmaakprogramma op basis van voorgeschreven frequenties, het maken van duidelijke werkplanningen voor de medewerkers, het invoeren van de meest effectieve onderhoudsmethode, het inzetten van een uitgekiend pakket middelen en materialen die leiden tot optimale hygiëne. Daarnaast is het van belang dat medewerkers goed opgeleid zijn in het schoonmaakvak en handelen vanuit diepgaande kennis.  

De waarde van vakmanschap
De waarde van vakmanschap op de werkvloer is van niet te onderschatten belang. De mens is uiteindelijk degene die de werkzaamheden uitvoert, met de juiste middelen en materialen en volgens afgesproken normen. Samen met opdrachtgevers helpen de trainers van Alpheios de medewerkers niet alleen bij het ‘hoe’ maar met name bij het ‘waarom’ van hun handelen. Bovendien dragen zij bij aan het creëren van een omgeving waarin mensen elkaar durven aanspreken op gedrag, een belangrijk onderdeel van het fundament van patiëntveiligheid.  

Pro-actief sturen
Vanuit een goede basis kunnen organisaties werken aan structurele performanceverbetering. Alpheios ontwikkelde hiertoe de Infectiepreventiemonitor (IPM) die ondersteunt door de meest bepalende factoren voor veilig en hygiënisch werken inzichtelijk te maken.  Daarnaast worden praktische verbeterpunten aangereikt op het gebied van persoonlijke hygiëne, beleid, omgang met voeding, schoonmaak, gebouwbeheer en –inrichting. De IPM is ontwikkeld in samenwerking met ervaren deskundigen infectiepreventie, die zich hebben gebaseerd op de WIP-richtlijnen en onderzoekscriteria zoals deze door IGZ, RIVM en Consumentenbond worden gebruikt. 
Leidinggevenden kunnen zo proactief sturen en de hygiëne en patiëntveiligheid verhogen.  

Alpheios maakt de cirkel rond
Performanceverbetering kent vele dimensies, patiëntveiligheid is daarvan een hele belangrijke. Wij putten uit een pallet aan mogelijkheden voor alle dimensies en plaatsen zaken graag samen met u in perspectief. Wij spreken pas van partnerschap als wij samen daadwerkelijk performanceverbetering realiseren.